Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Hambridge Kongres Gabinet Przewodniczącego Projekt ustawy o FSN

Projekt ustawy o FSN

Post piątek, 19 lutego 2016, 13:40
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
USTAWA FEDERALNA
z dnia _ lutego 2016 r.
o Federalnym Sądzie Najwyższym


Artykuł 1.


1. Federalny Sąd Najwyższy sprawuje powszechny nadzór nad sądami powszechnymi.

2. Federalny Sąd Najwyższy jest najwyższą izbą wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 2.


1. Federalny Sąd Najwyższy orzeka i podzielony jest na izby:

1) Izbę Spraw Społecznych;

2) Izbę Stanu;

3) Izbę Konstytucyjną;

4) Izbę Cywilną;

5) Izbę Wojskową;

6) Izbę Karną.

2. W Izbie Spraw Społecznych Federalny Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów federalnych.

3. W Izbie Stanu Federalny Sąd Najwyższy orzeka w sprawach, dotyczących osób pełniących federalne funkcje publiczne.

4. W Izbie Konstytucyjnej Federalny Sąd Najwyższy bada zgodność aktów prawnych z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Anoryki.

5. W Izbie Cywilnej Federalny Sąd Najwyższy orzeka w sprawach cywilnych.

6. W Izbie Wojskowej Federalny Sąd Najwyższy orzeka w sprawach wojskowych.

7. W Izbie Karnej Federalny Sąd Najwyższy orzeka w sprawach karnych.

Artykuł 3.


Prezes Federalnego Sądu Najwyższego powoływany jest przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki na okres 90 dni.

Artykuł 4.


Ustawa federalna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@
Post piątek, 19 lutego 2016, 20:34

Posty: 51
Kongres zajmie się projktem ustawy w dniu 20 lutego 2016.
Obrazek

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Gabinet Przewodniczącego

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums