Strona główna forum ORGANIZACJE POLITYCZNE Partia Militarystów Ideologia

Ideologia

Przewodniczący: Magnus von Thuringen
Post poniedziałek, 25 stycznia 2016, 16:19
Ideologia Partii


Narodowy-Landbergizm


Nacjonalizm – postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Przejawia się głoszeniem pamięci o bohaterach danego narodu, głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu.

Landbergizm - Chęć utworzenia Landbergii państwa które będzie miejscem dla wszystkich byłych mieszkańców nordii oraz wszytkich nordatczyków których domem jest północ.

Militaryzm - polityka zbrojeniowa państwa zazwyczaj autorytarnego nastawionego na powiększanie granic i budowanie potężnego społeczeństwa, idea ta mówi o wspieraniu wojska znaczną ilością sił.
/-/ Magnus Halsten von Thuringen, Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Książę Thuringen

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Partia Militarystów

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums