Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Vergmont Biały Dom Dziennik Ustaw Stanów Zjednoczonych Ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych U3/2/2016 o podziale terytorialnym USA

U3/2/2016 o podziale terytorialnym USA

Post środa, 17 lutego 2016, 01:07
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
USTAWA FEDERALNA
z dnia 17 lutego 2016 r.
o zasadniczym podziale terytorialnym Stanów Zjednoczonych AnorykiArtykuł 1.


1. Wprowadza się trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Jednostkami trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych Anoryki są hrabstwa, dystrykty federalne i stany.

Artykuł 2.


1. Tworzy się stany:

1) Doregon;

2) Florada;

3) Kalifernia.

2. Tworzy się dystrykt federalny Raszyngton.

3. Wykaz hrabstw reguluje sekretarz właściwy spraw wewnętrznych.

4. Hrabstwa tworzone są przez sekretarza właściwego spraw wewnętrznych, o którym mowa w ust. 3. na drodze wydanego rozporządzenia.

Artykuł 3.


1. Siedzibą gubernatora stanu są:

1) w stanie Doregon - Raszyngton;

2) w stanie Florada - Houstin;

3) w stanie Kalifernia - Ballas.

2. Siedzibą gubernatora dystryktu federalnego są:

1) w dystrykcie federalnym Raszyngton - Raszyngton.

Artykuł 4.


Zmiana granic stanów, w tym związana z łączeniem, tworzeniem, znoszeniem hrabstw, następuje przez rozporządzenie Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki po zasięgnięciu opinii od władz danej jednostki terytorialnej.

Artykuł 5.


1. Gubernatorzy stanów i dystryktów federalnych desygnowani są przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki i są przedstawicielami Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki w odpowiednich stanach i dystryktach federalnych.

2. Wybory do organów stanowiących hrabstwa, o których mowa w ustawie zarządza Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 6.


Ustawa federalna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Obrazek
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANORYKI
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums